Ochrana osobních údajů 

  1. Každý zákazník uděluje společně s objednávkou svůj souhlas, aby po dobu trvání obchodního vztahu, nejdéle však do odvolání souhlasu, Miko Káva s.r.o. zpracovávala jeho osobní údaje vyplněné v této objednávce či ostatních obchodních dokumentech, a to pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou zejména realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování a společností Miko Káva s.r.o. (v podmínkách jen jako „souhlas se zpracováním osobních údajů“).
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je zákazník oprávněn kdykoli odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbude, Miko káva oprávnění zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je Miko káva oprávněna nadále zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě (i) zajištění řádného fungování smluv a plnění práv a povinností plynoucích ze smluv,  (ii) oprávněných zájmů společnosti Miko káva (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách, inkaso pohledávek a podobně, prevence útoků) a (iii) plnění povinností uložených Miko kávě veřejnoprávními předpisy, to vše nejméně po dobu trvání obchodního vztahu. Pokud člen programu odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebude Miko káva zasílat ani jinak informovat o probíhajících akcích.
  3. Odvolá-li zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, je Miko káva oprávněna zrušit danou smlouva, obchodní vztah jednostranně ukončit.


Provozovatel serveru: Miko Káva s.r.o., Jinonická 804/80, Praha 5-Košíře, Telefon: 261 912 160, www.mikokava.cz