Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Miko Káva s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Zákazník využíváním služeb Miko Káva s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci (pokud je aktivní) jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou.

Provozovatel serveru: Miko Káva s.r.o., Budilovská 167, Praha 4 - Písnice, Telefon: 261 912 160, www.mikokava.cz